Service & Project Management

ITIL Processen en Standaarden

Een proces is een logisch samenhangende serie activiteiten ten behoeve van een van te voren bepaald doel.

 

Het goed kunnen managen van processen vereist een goed werkende organisatie. Daartoe dient de organisatie aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  1. De organisatie beschikt over een visie
  2. De visie is uitgewerk in een missie
  3. De missie is vertaald naar concrete doelstellingen
  4. In haar beleid geeft de organisatie invulling aan de realisatie van de doelstellingen in de tijd
  5. In de planning wordt het beleid omgezet in concrete activiteiten
  6. De activiteiten leiden tot acties die als taken worden toegewezen aan in- of externe uitvoerders.

 

Bij de besturing wordt onderscheid gemaakt tussen;

  1. proceseigenaren
  2. procesverantwoordelijken (procesmanagers)
  3. procesuitvoerenden

De besturing vindt plaats op basis van meetbare grootheden, de zgn performance indicatoren.

De processen beschrijven het “Wat”, de afgeleide procedures beschrijven het “Wie”, en de verder uitgewerkte werkinstructies beschrijven het “Wat” & “Hoe”. De processen zijn afdelingoverstijgend: Ze beschrijven “slechts” de activiteiten die moeten worden uitgevoerd, niet welke medewerkers deze activiteiten uitvoeren.

Om al deze facetten in te regelen, te reviewen, aan te passen of te automatiseren, is TeamWorkingSolutions, met hun ITIL gecertificeerde medewerkers, de aangewezen partner.

Recente projecten
Contact
Hoofdkantoor & Postadres
TeamWorkingSolutions
Lisdoddeveld 2
2492 LN, Den Haag
T: +31 (0)70-4447150
F: +31 (0)87-7847233
E: info@teamworkingsolutions.nl